Is toerisme op Antarctica mogelijk?

Het European Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden doet de komende vier jaar onderzoek naar de toekomst van toerisme op Antarctica. Het project ADAPT, dat gericht is op duurzaam toerisme in beschermde gebieden, kreeg 1 miljoen euro toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het is niet alleen uniek dat grootschalig onderzoek naar toerisme op Antarctica wordt gedaan, maar ook dat de subsidie aan een hogeschool wordt gegund. “We zijn trots dat we met onze unieke expertise op het gebied van scenarioplanning het continent kunnen helpen om vroegtijdig slimme keuzes te maken die positief bijdragen aan het toerisme.”, zegt Dr. Stefan Hartman, hoofd van het ETFI.  

Scenarioplanning: verkennen wat er in de toekomst kán plaatsvinden
Hartman: “De toerismebranche groeit hard, plaatselijk soms zeer hard. En we hebben te maken met kwetsbare natuur, cultuurhistorie en gemeenschappen. Met het project ADAPT (kort voor ‘Adaptation pathways through knowledge co-production to anticipate Antarctica’s uncertain tourism futures’) passen we de niet-alledaagse methode scenarioplanning toe. Deze heeft zich de afgelopen decennia wereldwijd bewezen als een methode om grondig te verkennen wat er in de toekomst kan plaatsvinden. Niet alleen op basis van wat je al weet – iets wat veel organisaties doen – maar juist ook geredeneerd vanuit de onzekerheden. Welke veranderingen en ontwikkelingen kunnen op Antarctica afkomen? Het doel is om mogelijke beleidspaden in kaart te brengen, waarmee betrokken publieke en private partijen hun strategie kunnen bepalen.”

Resultaten ook toepasbaar voor andere gebieden
De inzichten van dit onderzoek kunnen ook toegepast worden in andere beschermde gebieden, waaronder Unesco Werelderfgoed locaties, Nationale Parken of cultuurhistorische binnensteden. Ook in Nederland, waar het bewust omgaan met toeristisch-recreatieve bestemmingen steeds meer aandacht krijgt. Het onderzoek sluit naadloos aan bij de Agenda Bewuste Bestemmingen van het landelijke Center of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (CELTH) waar NHL Stenden deel van uitmaakt.

Internationale samenwerking
Het onderzoek van Hartman maakt onderdeel uit van het programma ‘Polair Toerisme’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Binnen dit programma zijn nog drie andere projecten goedgekeurd: https://www.nwo.nl/nieuws/vier-nieuwe-projecten-over-antarctisch-toerisme. De projecten zijn op onderdelen verbonden en zullen elkaar daardoor versterken. Het ADAPT-project wordt mede-uitgevoerd door onderzoekers van de University of Tasmania (Australië), University of Surrey (UK), Nipissing University (Canada), Hogeschool Rotterdam en een flink aantal samenwerkingspartners.

Plaats een reactie