Vakantiereiswijzer wordt Zoover.nl

VakantieReisWijzer.nl, de onafhankelijke reiswebsite met vakantiebeoordelingen voor én door reizigers heeft sinds kort een nieuwe naam: Zoover.nl. Spreek uit [zoever]. Korter, krachti-ger én internationaal van klank.
CEO Rob Driessen van Zoover onthulde dat de site – met meer dan 7 miljoen hits in 2005 – binnenkort in verschillende talen beschikbaar is.

Ook inhoudelijk is de site veranderd. De zoekmogelijkheden en routing zijn duidelijker en de criteria waarop een accommodatie beoordeeld kan worden zijn vergroot. Zo kunnen bezoekers voortaan hun smakelijke ervaringen over het geserveerde eten kwijt. Zoover is beter én leuker.
De bezoekersaantallen van Zoover.nl nemen snel toe. Iedereen wil weten of ze wel de juiste keuze maken. Wat biedt de vakantiebestemming die ze voor ogen hadden? Wat zijn de ervaringen van anderen? Hoe is hún oordeel? De goede en slechte ervaringen van anderen geven een duidelijk beeld van de accommodatie, of dat nou hotels, resorts, cruiseschepen, vakantieparken of campings zijn. Er staan op dit moment zo’n 170.000 beoordelingen online over ruim 55.000 accommodaties en 10.000 bestemmingen. Overigens blijft VakantieReisWijzer.nl voorlopig in de lucht.
Op Zoover.nl is van elk werelddeel een overzichtelijke kaart weergegeven. Bestemming aanklikken met de muis en vervolgens doorklikken naar de gewenste accommodatie. De beoordelingen zijn uitgebreider dan voorheen op VakantieReisWijzer.nl het geval was. Naast bijvoorbeeld prijs-kwaliteitverhouding, is nu ook te lezen of een accommodatie geschikt is voor familievakanties. Verder geeft Zoover in samenwerking met Weeronline informatie over klimaat en een 14-daagse weersverwachting per bestemming. De strakkere lay-out en gemakkelijke navigatie bieden mogelijkheden om de functionaliteit in de toekomst uit te breiden.
Rob Driessen hierover: “We gaan de komende tijd nieuwe mogelijkheden aan Zoover.nl toevoegen, zoals forums en foto’s van reizigers.”
Over zoover.nl
www.Zoover.nl is een onafhankelijke en gratis vakantiewebsite waarop vakantiebestemmingen en accommodaties zoals hotels, appartementen, vakantieparken, en campings worden beoordeeld. Door reizigers, voor reizigers. Daarnaast is direct te zien waar een accommodatie geboekt kan worden. Bovendien stuurt zoover.nl iedere maand een informatieve digitale nieuwsbrief naar ruim 50.000 e-mailadressen.
Meer vakantie
Bron:Tourpress

1 gedachte over “Vakantiereiswijzer wordt Zoover.nl”

Reacties zijn gesloten.