Er is de laatste tijd enige discussie ontstaan over berichten volgens welke automobilisten in Duitsland verplicht zouden zijn op bij winterse omstandigheden gebruik te maken van winterbanden. Volgens het Duits Verkeersbureau gaat het echter om een ‘aanbeveling’, die men overigens niet al te licht moet opvatten.
Dit zijn namelijk de feiten: in de Duitse wet staat niet expliciet vermeld dat winterbanden verplicht zijn. Wel staat er dat een auto aan de weersomstandigheden moet zijn aangepast.


Aan de kant
Dit betekent onder meer dat wie in Duitsland onderweg is met gewone banden en merkt dat de auto geen grip meer heeft op de weg, deze aan de kant moet zetten.
Geldboetes
Wie dat niet doet of wie het verkeer ophoudt omdat de auto niet aan de weersomstandigheden is aangepast, riskeert flinke geldboetes. Winterbanden zijn daarom bij een winterse reis door Duitsland wel aan te bevelen.
De eis dat in Duitsland een auto moet zijn aangepast aan de omstandigheden houdt o.a. ook in dat de auto moet zijn voorzien van antivries-ruitenwisservloeistof.
Verzekering
Volgens deskundigen loopt een verkeersdeelnemer die in Duitsland geen rekening houdt met deze bepalingen ook het risico problemen te krijgen met zijn of haar verzekering in geval van een ongeluk. De dekking kan bij nalatigheid worden verminderd of geschrapt, zelfs indien de tegenpartij juridisch schuldig zou zijn aan een ongeval.
Voor meer bijzonderheden: zie de website http://www.duitsverkeersbureau.nl onder ‘winterbanden’. Daar kan ook de website van de ANWB over deze kwestie worden geraadpleegd.
Bron: TourPRess Persberichten i.s.m. Duits Verkeersbureau