YO’R Reiswinkel vraagt surséance aan


“Door het ontbreken van het SGR en ANVR lidmaatschap voor YO’R Reiswinkel, is het niet langer mogelijk boekingen te generen. Hiermee is de volledige bedrijfsvoering stil komen te liggen. Ten gevolge van deze situatie is YO’R alleen al gedurende de eerste weken van januari voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan omzet misgelopen. Derhalve is besloten surséance van betaling aan te vragen. Medewerkers, consumenten en touroperators worden de dupe van onder andere de starre houding van brancheorganisatie ANVR”, aldus Erwin van Donk, algemeen directeur.

“Begin januari 2006 liep het SGR lidmaatschap van reisagent YO’R Reiswinkel af. Ten gevolge van het ontbreken van het SGR lidmaatschap heeft de brancheorganisatie ANVR het deelnemerschap van YO’R Reiswinkel opgeschort. Als resultante van het ontbreken van het ANVR deelnemerschap is de bedrijfsvoering van YO’R Reiswinkel volledig stil komen te liggen. Er zijn via ons geen boekingen bij touroperators meer mogelijk. Hierdoor heeft directie en management van YO’R Reiswinkel moeten besluiten tot een aanvraag van surséance van betaling. Touroperators zijn dinsdag 17 januari ingelicht; overige crediteuren ontvangen zo snel mogelijk meer informatie. Directeur Silbermann van het SGR heeft op verschillende momenten het SGR-lidmaatschap voor reisagenten “kul” te vinden. Dat het ANVR vervolgens heeft besloten tot de opschorting van het deelnemerschap in verband met het ontbreken van het SGR-lidmaatschap vinden wij dientengevolge onbegrijpelijk”, aldus Erwin van Donk, algemeen directeur van YO’R Reiswinkel.
“Wij hebben bij het bestuur van het ANVR een verzoek ingediend om ten gevolge van zwaarwegend bedrijfsbelang YO’R Reiswinkel bij de brancheorganisatie aangesloten te laten”. Van Donk refereert hierbij aan het verzoek dat YO’R op 6 januari 2006 bij de ANVR heeft ingediend. Hierbij wordt door YO’R beroep gedaan op artikel 1 lid k van het huishoudelijk reglement van de VRA (de vereniging voor reisagenten binnen de ANVR). “Klaarblijkelijk vindt de ANVR het belang van onze medewerkers, consumenten, touroperators en niet te vergeten het belang van de reisbranche zelf, alsook het maatschappelijk belang niet genoeg om ons verzoek in te willigen; zij hebben op 10 januari 2006 laten weten niet met ons verzoek akkoord te gaan. Hierdoor staan nu de banen van 150 medewerkers op het spel en dreigen touroperators en zo’n driehonderd consumenten aan het kortste eind te trekken.”
“Alle medewerkers van YO’R werken op dit moment samen keihard aan een doorstartscenario. Ik vind het belangrijk om de werkgelegenheid van mijn medewerkers te kunnen garanderen en de handelscontinuïteit te waarborgen. Dit is één van mijn beweegredenen geweest om de voormalige NBBS en later MyTravel Reiswinkels in mei van vorig jaar over te nemen. Ik zou het jammer vinden dat het nu op deze manier moet stuk lopen.”
Bron: Travelution

Plaats een reactie