Ook in België was het drama op het spoor

Storm Ciarán heeft gisteren de gemoederen flink beziggehouden in Nederland, maar ook in andere landen. In Italië heeft deze herfststorm meerdere levens geëist. Daar was het vooral de geliefde vakantieregio Toscane waar de storm toesloeg. In Nederland gaf het KNMI code oranje af voor de kustprovincies en code geel voor de andere provincies. Deze tweede herfststorm van 2023 had veel invloed op het verkeer. Op sommige plekken ontstonden zware files door het weer, KLM hield voor enige tijd zijn vliegtuigen aan de grond en voor de NS was het aanpoten om de treinen enigszins normaal te laten rijden. Uit voorzorg had de spoormaatschappij het treinverkeer van en naar Zeeland al losgekoppeld van de rest van het land.

Ook in België was het flink raak. Daar nam de NMBS de nodige maatregelen om ernstige problemen te proberen te voorkomen. Zo werd er op meerdere routes gisteren helemaal niet gereden en gold er op het volledige spoornet geldt een snelheidsbeperking tot 80 kilometer per uur. Voor treinreizigers werd het een gepuzzel om toch op de plek van bestemming aan te kunnen komen.

Moedeloosheid op het station van Antwerpen

Met eigen ogen hebben we op het Centraal Station van Antwerpen kunnen zien hoe reizigers op de informatieborden staarden. Op die borden was goed te zien hoe storm Ciarán de planning van de treinverbindingen in België tot een slagveld gemaakt had. Een blik op het bord van 15:19 uur laat 2 geannuleerde treinen zien, drie ritten met flinke vertragingen en drie treinen die al vertrokken hadden moeten zijn, maar dat niet waren.

De trein naar Essen, een grensplaats net onder Roosendaal, had volgens het bord een vertraging van maar liefst 106 minuten. De intercity naar Amsterdam had met ‘maar’ 61 uur vertraging te kampen.

In de avond was het nog gekker. Veel perrons op Antwerpen Centraal waren bezet door gestrande treinen. Het leek erop dat perron 22 een van de weinige perrons was die nog operationeel was. Dat zorgde ervoor dat het binnenkomen en het vertrekken van de treinen gecompliceerd werd. Zelfs was ik gisteren ook met de trein naar Antwerpen gegaan en moet voor de terugrit een aardige portie geduld hebben. Eerst was het onduidelijk of de trein überhaupt nog zou rijden. De man achter het loket kon mij niet wijzer maken dan ‘houd de borden in de gaten’. Uiteindelijk heb ik met een acceptabele vertraging (zo’n 20 minuten) richting Essen kunnen reizen.

Plaats een reactie