Cyprus heeft de schoonste stranden van de Europese Unie. Op de tweede plaats staat Griekenland. Dat blijkt uit EU-onderzoek. De Poolse stranden zijn smerig; van de zeventig badplaatsen aan de Baltische Zee voldeed 14,3 procent niet aan de minimumeisen. De Luxemburgse zoetwaterstranden zijn het smerigst.
Van de twintig stranden zakte 35 procent voor het EU-tentamen. In de hele EU voldeed 96,1 procent van de ongeveer 21.000 onderzochte zout- en zoetwaterstranden aan de minimumeisen.