DEAF Biennale 2014: The Progress Trap

Het thema van DEAF2014 is The Progress Trap. Vooruitgang heet tegenwoordig innovatie, maar lijkt daarmee ook losgeraakt te zijn van het idee van verbetering. The Progress Trap is de valkuil die ontstaat wanneer innovatie een doel op zich wordt. Leiden innovaties nog wel tot vooruitgang of leiden ze alleen tot nieuwe technologie? Staat de fixatie op innovatie niet in de weg van zaken als meer geluk voor een groter aantal mensen, een stabieler klimaat of een hogere mate van beschaving? Of erger, is die fixatie op innovatie misschien zelfs de oorzaak van nieuwe grotere problemen op de langere termijn en innoveren we onszelf zo steeds verder de problemen in?
DEAF stelt dat makers en kunstenaars de ideeënmakers zijn voor de creatieve industrie maar daarnaast ook het geweten ervan zouden moeten zijn. DEAF presenteert kunstenaars en andere makers als free agents en kunst als filosofie. Deze free agents kijken voorbij de ‘innovatie horizon’ en bedienen zich van meer ongebruikelijke en extreme scenario’s dan innovatie en technologische vernieuwing die zich door economische motieven laten leiden.
Nederland heeft de ambitie om in 2020 een van de meest creatieve economieën van Europa te zijn. Maar wat voor soort creativiteit wordt hier eigenlijk bedoeld ? Is creativiteit wel door een overheid te plannen en te sturen? Op basis van welke principes en strategieën zou dat kunnen? In de markt draait het om consumptie, maar innovatie die het moet hebben van verleiding en consumptie leidt per definitie niet tot de nodige verandering.
DEAF wil naar een innovatieagenda die drijft op echte creatieve ideeën, zonder deze meteen aan verdienmodellen of marktkansen te toetsen; kunst mag extremer zijn en verbeelding en scheppingskracht ruimte geven, waarmee de vraagstelling scherper en de innovaties relevanter kunnen zijn. DEAF wil verder kijken dan de ‘innovatiehorizon’ van morgen en de toekomst verkennen aan de hand van ongebruikelijke en extreme scenario’s rondom innovatie en technologische vooruitgang.
Over DEAF
DEAF is hét platform voor elektronische kunst. DEAF heeft als cross-over biënnale op het gebied van e-cultuur en wetenschap een sterke verwantschap met zijn nieuwe hoofdpartner Het Nieuwe Instituut dat op een genetwerkte wijze met onder meer architecten, ontwerpers, kunstenaars, makers, ondernemers, kennisinstellingen en culturele organisaties de snel veranderende wereld in kaart wil brengen, zichtbaar maken, ter discussie stellen en delen.
Programma TIJD van Het Nieuwe Instituut
In 2014 is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het Nieuwe Instituut grijpt deze gelegenheid aan om in een serie projecten relaties tussen conflict en innovatie te onderzoeken en te belichten. De samenwerking met DEAF 2014 is het tweede project in deze serie van vier, gezamenlijk gepresenteerd onder de noemer 1914 <-> 2014 conflict en innovatie. De andere projecten snijden respectievelijk de thema’s neutraliteit,peacekeeping en schaarste aan, in relatie tot innovatie en de ontwerppraktijk.
DEAF BIENNALE 2014
DEAF2014 is een biënnale voor kunst en controverse waar de vooruitgang zelf ter discussie wordt gesteld. Het programma van de tiende editie van DEAF omvat een hoofdtentoonstelling, seminars, lezingen, workshops, concerten en performances. In maart 2014 worden nadere details over het programma bekend gemaakt via www.deaf.nl en www.hetnieuweinstituut.nl.

Plaats een reactie