nieuwe regels schoolvakanties

De huidige regels met betrekking tot de Nederlandse schoolvakanties gaat op de schop. Vandaag is bekend gemaakt dat er een wetsvoorstel ingediend is waarbij er een aantal aanpassingen gedaan worden binnen de manier waarop schoolvakanties vastgesteld worden. Scholen krijgen wat minder vrijheid om met data te schuiven en leerlingen op het voortgezet onderwijs krijgen in de toekomst ‘slechts’ zes weken zomervakantie in plaats van de huidige zeven weken.
De voorgestelde aanpassingen op een rijtje:
– de data voor de Kerstvakantie en de meivakantie worden voortaan landelijk vastgelegd. Er is dus geen sprake meer van adviesdata waar scholen van af mogen wijken
– voor de meivakantie geldt dat één week verplicht is (dezelfde week voor alle scholen in Nederland) en dat scholen naar wens daar maximaal een week aan toe mogen voegen
– de zomervakantie van het voortgezet onderwijs wordt teruggebracht van 7 naar 6 weken
– de enige schoolvakanties waarbij scholen af mogen wijken van de opgegeven data zijn de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie

Plaats een reactie