Nederlanders goed voor bijna 35 miljoen vakanties in 2006

In 2006 ging ruim 80% van de Nederlanders één of meerdere keren op vakantie. Samen brachten zij bijna 35 miljoen vakanties door, een stijging van 0,5% ten opzichte van 2005. Groei was er voor de binnenlandse vakanties (+3%); het aantal buitenlandse vakanties daalde met 2%.
Dit blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Het CVO is een gezamenlijk project van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en TNS NIPO.

Aantal vakanties stabiel
Tussen 1 oktober 2005 en 30 september 2006 ging 80,5% van de Nederlandse bevolking minstens eenmaal op vakantie (in 2005 was dat nog 80,8%). Diegenen die in 2006 een vakantie hebben ondernomen gingen gemiddeld iets vaker dan in 2005, namelijk 2,8 keer per vakantieganger). Het totaal aantal vakanties kwam daarmee uit op 34,5 miljoen; zo’n 150.000 meer dan in 2005.
Buitenland
In 2006 ondernamen we met zijn allen zo’n 16,8 miljoen buitenlandse vakanties, ruim 300.000 minder dan in 2005. Ondanks een lichte daling blijft Frankrijk met 2,7 miljoen vakanties de meest bezochte vakantiebestemming voor de Nederlanders. Duitsland volgt op korte afstand met 2,6 miljoen vakanties.
Turkije
De belangrijkste groeier van de afgelopen jaren – Turkije – liet een opvallende teruggang met 350.000 vakanties zien. Geringe binding van de Nederlandse vakantieganger met het land en veel slecht nieuws worden als de belangrijkste oorzaken gezien.
Groei
Binnen Europa lieten Oostenrijk (+13%) en Italië (+17%) een behoorlijke groei zien. Opmerkelijk was verder de toename van het aantal intercontinentale vakanties. In totaal werden zo’n 1,7 miljoen vakanties buiten Europa doorgebracht, en dat is een aal-time record.
Groei in eigen land
In 2006 brachten Nederlanders zo’n 17,8 miljoen vakanties door in eigen land, wat een groei betekent van een half miljoen vakanties vergeleken met vorig jaar. De Noordzeebadplaatsen (+6%) en de Veluwe en Veluwerand (+7%) zijn evenals andere jaren het meest bezocht. Andere toeristische regio’s die in trek waren zijn Zuid-Limburg en de Achterhoek (elk +10%).
Lichte stijging bestedingen
In totaal hebben Nederlanders in 2006 zo’n 13 miljard euro aan vakanties uitgegeven. Circa 10,4 miljard euro werd uitgegeven aan buitenlandse vakanties en 2,6 miljard euro aan binnenlandse vakanties. Ten opzichte van 2005 zijn de totale vakantiebestedingen met 2% toegenomen, respectievelijk met 4% voor binnenland en 1,5% voor buitenland.
Over het CVO
Sinds 2002 werken TNS NIPO en het NBTC samen binnen het ContinuVakantieOnderzoek (CVO). In het CVO wordt onder een vakantie verstaan: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting.
Het gaat daarbij zowel om binnen- als buitenlandse vakanties. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Bron: TourPRess persberichten

Plaats een reactie