ANVR maakt bezwaar tegen milieuheffing vliegtickets

Het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) heeft vandaag bezwaar aangetekend bij Minister-President mr.dr. J.P. Balkenende (Ministerie van Algemene Zaken), het Ministerie van Financiën en VROM tegen het voorgenomen invoeren van een milieuheffing op vliegtickets.


De argumenten die het ANVR hiervoor gebruikt zijn:
– (milieu-)maatregelen alleen op internationaal niveau moeten worden genomen om de positie van Nederlandse bedrijven en passagiers niet te verslechteren en te duperen ten opzichte van ons omringende landen,
– de prijzen van inmiddels de vele heffingen (veiligheid, brandstof, geluidsisolatie) niet meer in verhouding staan tot de ticketprijs,
– sommige heffingen en maatregelen uitstijgen boven de gebruiker zelf en een nationaal belang behartigen, waardoor maatregelen als deze uit algemene middelen zouden moeten worden bekostigd,
– luchtreizigers worden gebruikt om de lasten te verlichten van alle burgers,
– reisagenten en touroperators nu extra kosten moeten dragen om reizigers hierover te informeren, de heffingen te incasseren en vervolgens af te dragen, en
– daarnaast lijkt het invoeren van een milieuheffing haaks te staan op het gewenste beleid van kabinet en EU te streven naar een vermindering van regels en lasten.
Het ANVR, waarbij zo’n 2000 reisbureaus en touroperators zijn aangesloten en voor ruim 7, 5 miljoen Nederlandse reizigers reizen verzorgt, adviseert het kabinet dan ook dringend af te zien van het invoeren van een milieuheffing.
Bron: ANVR

Plaats een reactie