De lijst die de ANVR vandaag lanceerde op haar website zorgt voor onrust onder reisorganisaties en consumenten. Door de vele berichten de afgelopen jaren van reisaanbieders die failliet gegaan zijn zouden consumenten de genoemde organisaties kunnen mijden uit angst geld kwijt te raken. Een dergelijke angst is totaal ongegrond, want de lijst is geen zwarte lijst van bedrijven die onbetrouwbaar zijn of een verhoogd risico hebben om failliet te gaan maar deze bedrijven hebben volgens de ANVR mogelijk onvoldoende financieel vermorgen om in het geval dat er wél problemen zijn ervoor te zorgen dat alle kosten gedekt zijn om de betreffende vakantiegangers huiswaarts te laten keren.
Een dergelijke waarschuwing kan weleens de doodsteek zijn voor de vermelde bedrijven, waarmee de waarschuwing juist een averechts effect kan hebben: het kan goedwillende kleischalige bedrijfjes zoveel schade toedienen dat men juist daardoor in de gevarenzone komt.


De lijst bestaat op dit moment uit 30 sites/organisaties die 6 januari jl onvoldoende aantoonbare garanties zouden kunnen bieden in het geval van repatriëring of faillissement.
*** UPDATE 10.02.2011 ***
Inmiddels is de beruchte ANVR-lijst ingekort, omdat genoemde reisorganisaties een advocaat ingeschakeld hebben en succesvol de plaatsing op de site bestreden hebben. Het belangrijkste argument dat de betrokken bedrijven hebben is de rol van de ANVR:
De Consumentenautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke garantieverplichtingen. Het is dus niet aan ANVR om na te gaan of reisaanbieders aan de verplichtingen voldoen. ANVR had volgens de betrokken bedrijven dus niet mogen overgaan tot het publiceren van de signaleringslijst.