Het IJzeren Gordijn, het Oostblok, de Koude Oorlog en de Berlijnse Muur. Termen uit het verleden die een steeds groter wordende groep mensen slechts kent uit geschiedenisboeken en musea. Toch is het slechts twintig jaar geleden dat het Duitsland zoals we het nu kennen herenigd werd. In de periode 1961-1989 werd de huidige hoofdstad van Duitsland, Berlijn, nog fysiek gescheiden door de Berlijnse Muur. Een kleine 21 jaar geleden, op 9 november 1989, was er sprake van de Val van de Berlijnse Muur. Na ruim achtentwintig jaar kwam de fysieke grens tussen West- en Oost-Berlijn te vervallen. Dit unieke moment in de historie van Europa is onderdeel geweest van een bijna aangesloten reeks van gebeurtenissen die geleid hebben tot het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, het uiteenvallen van het communistische Oostblok en uiteindelijk tot het einde van de eens zo machtige Sovjet-Unie.
Als je nu naar Berlijn reist dan herinnert er nog weinig aan deze voor de lokale bevolking zeer onaangename periode. Berlijn is weer een eenheid en heel Duitsland inclusief een groot aantal voormalige Oostbloklanden behoren nu tot de Europese Unie. Wat overgebleven is in Berlijn zijn wat restanten van een muur, een replica van een grensovergang (Checkpoint Charlie) en het feit dat Berlijn niet echt één centrum heeft, maar verschillende hotspots in Centraal Berlijn telt.
Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Berlijnse Muur en wat er tegenwoordig nog merkbaar is van deze vroeger zo verguisde grensafscheiding kan vanaf deze week terecht op de website www.berlijnsemuur.info
Reisjournalist Dimi3 heeft met tekst en beeld een duidelijk verhaal neer weten te zetten waardoor je als toerist die naar Berlijn reist meer te weten komt over het heden en verleden van De Muur.