In het eerste kwartaal van 2008 is het aantal bezoekers aan musea in Griekenland gedaald met 44% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Totaal bezochten 327.000 mensen de musea tegen 579.000 in 2007. Het oude Olympia, vorig jaar bedreigd door de bosbranden, op het vasteland van Griekenland was de grootste daler in bezoekersaantallen (-79%).