De nieuwste troef van dit kabinet om de burgers geld af te troggelen is mogelijk in strijd met Europese afspraken en internationaal recht. De ecotax, ticketbelasting of vakantiebelasting zoals dit lelijke trucje van stouterdje Woutertje genoemd wordt zou mogelijk daardoor niet ingevoerd kunnen worden. Lees verderop het persbericht dat de ANVR via TourPRess gepubliceerd heeft. Ik hoop dat ze gelijk hebben. Het uitzuigen van toeristen middels toeslagen en belastingen moet eens afgelopen zijn. Wat mij betreft mogen ze Wouter Bos in een milieuvriendelijk vliegtuig naar de oerwouden in het Amazonegebied sturen (een enkele reis graag). Mag hij daar gaan strijden voor het milieu in plaats van onder valse voorwendselen hier zijn begrotingstekorten aan te vullen.


Persbericht ANVR:
De ‘ticketbelasting’ die het kabinet wil invoeren ‘lijkt in strijd met het Europees én internationaal recht’. Dat concluderen twee deskundigen van het gerenommeerde fiscaal adviesbureau Loyens Loeff in een advies aan de ANVR. Prof. dr. R.N.G. van der Paardt en mr. S.R.M. Janssen, beiden belastingadviseurs bij het bureau, onderzochten op verzoek van de ANVR de wettelijke mogelijkheden van een vliegtax.
De plannen van het Kabinet om een belasting op vliegtickets in te voeren, stuiten op fel verzet binnen de reis- en luchtvaartsector. In slechts enkele dagen tijd liet op de actiesite van de ANVR, www.stopvakantiebelasting.nl, al zo’n 25.000 mensen hun steunbetuiging tegen de plannen achter.
Onderzoek
Eén van de argumenten tegen de ticketbelasting is, dat zij in strijd zou zijn met de internationale verdragen en regels die Nederland heeft ondertekend. Om hierover duidelijkheid te krijgen, gaf de ANVR het bekende belastingadviesbureau Loyens Loeff in Rotterdam opdracht tot een nader onderzoek.
Strijdig
In hun advies aan de ANVR concluderen prof. dr. R.N.G. Van der Paardt en mr. S.R.M. Janssen, beiden belastingadviseurs bij het bureau, ‘dat een ticketbelasting in strijd lijkt te zijn met diverse (inter)nationale regels’.
Verdrag van Chicago
Zo is deze belasting, volgens de adviseurs, evident in strijd met het ook door Nederland ondertekende Verdrag van Chicago uit 1944. In art. 15 van dit Verdrag is immers neergelegd dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden opgelegd aan het vliegverkeer door een verdragsluitende Staat. Eerder heeft de Belgische Raad van State een soortgelijk voorstel in België in strijd met dit Verdrag verklaard.
EG-verdrag
De voorgenomen ticketbelasting wordt tevens in strijd geacht met artikel 49 van het EG-verdrag, waarin het vrije verkeer van diensten is geregeld. Het regeerakkoord maakt bij de tickettax expliciet een uitzondering voor transferpassagiers.
Discriminerend
Prof. dr. Van der Paardt en mr. Janssen geven aan dat dit discriminerend is ten opzichte van in Nederland opstappende passagiers. Naar aanleiding van een vergelijkbare heffing op Malta is de Europese Commissie in juni 2007 inmiddels een zgn. inbreukprocedure gestart.
Single European Sky
De ticketheffing wordt tevens in strijd geacht met twee Europese verordeningen uit 2004 die zijn gericht op het realiseren van een Single European Sky. Deze verordeningen gaan verder in op de artikelen van het Verdrag van Chicago. ‘Aldus wordt bevestigd dat geen tarieven, rechten of andere kosten mogen worden opgelegd voor het enkele recht van vertrek uit het grondgebied van een land per vliegtuig’, concludeert de studie.
Milieulast
Het is nog niet duidelijk of de ticketbelasting wordt opgenomen in de Wet Belasting op Milieugrondslag. Indien dit het geval is, stellen de adviseurs van Loyens Loeff dat de belasting niet evenredig is aan de milieulast die de passagiers veroorzaken. ‘De belasting mist aldus een correcte grondslag’, is hun conclusie.
Bevestiging
Volgens de ANVR is het rapport een bevestiging van de al aanwezige vermoedens, dat een mogelijke ticketbelasting in strijd is met nationale en internationale regels. ‘De ANVR zal dit rapport beschikbaar stellen voor politieke partijen en gaat er vanuit dat de overwegingen van de adviseurs serieus worden genomen bij de beraadslagingen over deze belasting in de Tweede Kamer’, zo laat woordvoerder Mrijam Dresmé weten.
Europees Parlement
De ANVR zal ook de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese Parlement op de hoogte stellen, gezien de mogelijke strijdigheid van de ticketbelasting met de Europese regels.
Lees ook: Het ‘vliegtax’-advies van fiscaal deskundigen Loyens Loeff