De snelheid op bepaalde ring- en snelwegen in Vlaanderen (België) zal de komende dagen beperkt zijn tot 90 kilometer per uur wegens de verhoogde aanwezigheid van fijn stof.
Men verwacht vandaag en morgen een “smogperiode” met verhoogde luchtverontreiniging. Dit betekent dat er verhoogde concentraties van onder andere stikstofoxiden, koolstofmonoxide, benzeen en vooral fijne stofdeeltjes in de buitenlucht.


Brussel, Gent en Antwerpen
De plaatsen waar de snelheidsbeperking zal gelden, werden gekozen volgens drie criteria. Die zijn de overschrijding van de waarden voor fijn stof en stikstofdioxide, de concentratie van woon- en bedrijvenzones binnen 150 meter van de autosnelweg en de mogelijkheid om via de snelheidslimiet de doorstroming te bevorderen. Destijds luidde het dat het voornamelijk zou gaan om wegen rond de steden Brussel, Gent en Antwerpen: op de E17, de E40, de R0, de E19, de E34, de E403, de A12, de E411, de E313 en de E314.