Ook Jiba.nl heeft de eerste bestemmingen voor het zomerseizoen van 2006 online staan. Het gaat om Madeira, Malta en Turkije.
Andere bestemmingen worden tussen 1 en 8 december gepubliceerd, met uitzondering van Tunesie. Die wordt pas begin januari aan de site toegevoegd.