Het toerisme in Noord-Holland doet het beter dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit het aantal toeristische overnachtingen in het afgelopen zomerseizoen en de eerste helft van 2005. Cijfers van het CBS tonen aan dat het aantal overnachtingen in de eerste helft van 2005 in heel Nederland met 5 % is gedaald. In Noord-Holland is het aantal overnachtingen minder gedaald met slechts 2 %. Het aantal overnachtingen door Nederlanders is zelfs gestegen met 4 % terwijl dit in de rest van het land met 6 % is afgenomen. In het zomerseizoen is het aantal gasten in de provincie, evenals in de rest van Nederland, ongeveer gelijk gebleven. De seizoensresultaten verschillen sterk per sector. Uit een steekproef onder bedrijven in Noord-Holland blijkt dat 37 % van de hotels deze zomer meer gasten heeft ontvangen. Bij de campings was dit 11 %. Bij de bungalowparken geeft tweederde aan evenveel gasten te hebben ontvangen. Als redenen voor een stijging van de bezoekers worden een lager prijsniveau, meer buitenlands bezoek en publieksevenementen (bijvoorbeeld Sail) genoemd. Lagere bezoekersaantallen worden vooral aan het slechte weer en de slechte ontwikkeling van de economie toegeschreven.